آدل آرتمیس، تهران، فرمانیه آدل ارگ ، تهران، تجریش، ارگ تجاری
کلینز لاله پارک، تبریز، مرکز خرید لاله پارکآدل لاله پارک ، تبریز، مرکز خرید لاله پارک
کلینز اطلس، تبریز، مرکز خرید اطلسآدل مشهد ، بلوار جانباز
شعبه Iran Mall

تهران
رمان ، تبریز، مرکز خرید لاله پارک